Utvalg

Jaktprøveutvalg

Nina Kjelsberg, leder
Odd Ivar Bjørnli
Jørgen Kr. Ingebrigtsen
Terje Indset
Kristin Gustafson
Robert Johansen
Fredrik Utaker

Utstillingsutvalg

Rune Tyvold, leder
Kersti Pedersen
Lena Kvåle
Jenny Kristin Aasland
Ingrid Eidstumo
Sara Kristoffersen
Morten Rosanoff
Kristin Gustafson

Aktivitetsutvalg

Heidi K. Øvstetun, leder
Anne Berit Lund
Marius Jermstad
Morten Eriksen
Siri Marte Hollekim-Strand
Richard Eidem
Thomas Fallan
Jeanette Bugge

Gullmerkekomitè

Kersti Pedersen
Torbjørn Austvik
Terje Indset

Revisor

Morten Risstad
Dag Kleven, vara

Valgkomite

Elisabeth Gisvold, leder
Morten Rosanoff
Linn Knudtzon
Bjørn Sand, vara