Medlemstilbud

Medlemmer i NFK får følgende rabatter hos TROLL HUNDEFOR:

  • TROLL Tørrfor 35 %
  • TROLL Blåbok 10 %
  • TROLL Pølse 15 %
  • Bozita Tørrfor 20 %
  • MeraDog Tørrfor 20 %
  • Eukanuba Tørrfor 15 %

Utstyr (når det ikke er handlekveld:

  • Troll DogSport 25 %
  • TrollBike 10 %

Non-stop, ManMat, Dragråttan, Zero, Mystique 10 %

I samarbeid med TROLL Hundefôr og Utstyr har vi på vegne av klubbens medlemmer fremforhandlet en avtale som gir redusert pris på mange av de produktene TROLL har i nettbutikken sin og som er egnet for vår bruk.

Alle som ønsker å benytte seg av disse prisene må først registrere seg som kunde i nettbutikken til TROLL. Dette gjøres på www.troll-hundefor.no
Når du er registrert sender du en mail til post@troll-hundefor.no der du skriver at du er medlem i NFK og ønsker å bli flyttet inn i prisgruppen tilknyttet klubben.


Når TROLL så bekrefter at du er tilknyttet klubbens prisgruppe vil det automatisk komme opp redusert pris på de produktene hvor det per tiden er lagt inn rabatter. Er det produkter som ikke er rabattert kan du sende en mail til TROLL om dette for å høre om det er mulig å få dette lagt inn i klubbens avtale.