Generalfosamling 2024

/

Generalforsamling i Nordenfjeldske Fuglehundklub er berammet til tirsdag 20.februar 2024 kl.18:00.

Innkalling med sakspapirer sendes ut 3 uker før møtet.
Sted annonseres sammen med sakspapirer.
Forslag eller saker dere som medlemmer ønskes
behandlet , og forslag til kandidater til valgene sendes

post@nordenfjeldskefk.no
innen 14.januar 2023.

Mvh Styret