Generalforsamling NFK 2023

/

Generalforsamling i Nordenfjeldske Fuglehundklub er berammet til tirsdag 14. februar 2023 kl. 18:00 i kantina hos Troll Hundefor, Sorgenfriveien 9, Trondheim.

Innkalling med sakspapirer sendes ut 3 uker før møtet.

Forslag eller saker dere som medlemmer ønskes behandlet , og forslag til kandidater til valgene sendes post@nordenfjeldskefk.no innen 14. januar 2023.

Mvh Styret