Kontingent som hovedmedlem hos oss i NFK er kr 340,- pr år. I tillegg kommer den til enhver tid gjeldende grunnkontingenten til Norsk Kennelklubb. Alle klubber tilsluttet Norsk Kennelklubb har felles medlemssystem. Det betyr at du enkelt melder deg inn i NFK direkte på NKK’s nettside. Innmelding som hovedmedlem skjer via hjemmesiden til Norsk Kennelklubb. Meld deg inn via linken rett under.

Hvis du allerede er medlem av en annen klubb tilsluttet NKK (for eksempel en raseklubb) betaler du allerede grunnavgift til NKK. Kostnaden ved å melde seg inn i NFK er da svært liten. Hvis du allerede er medlem i en annen klubb klikker du på «Endre medlemskap» i menyen på nettsiden til NKK. Hvis du ikke er medlem i en annen klubb klikker du på «Bli medlem» i menyen på nettsiden til NKK.

Ytterligere veiledning om betaling mv. finner du på NKK’s nettside.

Familiemedlemskap

Hvis ett familiemedlem allerede er medlem i NFK er halv pris på kontingenten. Innmelding som husstandsmedlem gjøres ved å sende en e-post til:
post@nordenfjeldskefk.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som nytt medlem i Nordenfjeldske Fuglehundklub!