Alle klubber tilsluttet Norsk Kennel Klub har felles medlemssystem. Det betyr at du enkelt melder deg inn i NFK direkte på NKK’s nettside. Meld deg inn via linken rett under.

Hvis du allerede er medlem av en annen klubb tilsluttet NKK (for eksempel en raseklubb) betaler du allerede grunnavgift til NKK. Kostnaden ved å melde seg inn i NFK er da svært liten. Hvis du allerede er medlem i en annen klubb klikker du på «Endre medlemskap» i menyen på nettsiden til NKK. Hvis du ikke er medlem i en annen klubb klikker du på «Bli medlem» i menyen på nettsiden til NKK.

Ytterligere veiledning om betaling mv. finner du på NKK’s nettside.

Familiemedlemskap

Hvis ett familiemedlem allerede er medlem i NFK er innmelding kun kr 120. Innmelding skjer da direkte via NFK på vår e-post:
post@nordenfjeldskefk.no

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som nytt medlem i Nordenfjeldske Fuglehundklub!