Barn, syn og skolestart

Tilbud fra vår sponsor Alliance Optikk:

Nå er sommeren på hell og det er tid for å gjøre seg klar til skolestart. Det er mye å tenke på og mye som skal være på plass til de første skoledagene etter ferien. En av de tingene mange kanskje ikke tenker på er nødvendigheten av å se godt når skolehverdagen er der.

Barn vokser raskt og forandrer seg – øyne og syn er ikke noe unntak fra denne regelen. Å gå på skole krever mye av synet, både på skolen i timene, men også etter skolen når de skal gjøre lekser og sitter ved PC. Å lære er en sammensatt prosess som involverer å lese, å skrive, å se på tavle, å se på PC og på nettbrett. Sport og lek krever også godt syn. Om synet ikke er helt som det skal kan barnet blir fort trett, ha vanskelig for å konsentrere seg og ikke minst lære saktere.

Vi i Alliance Optikk anbefaler at alle barn får undersøkt synet før de begynner på skolen. I Norge er det ingen rutine for synstest av elever hverken i barneskolen eller ungdomsskolen. Dessverre er det kjent at mange barn sliter i flere år fordi synsproblemene ikke oppdages. Husk at det ikke er skolens ansvar å fange opp synsfeil, her må foreldre selv følge opp.

Dårlig syn hos barn kan stå i veien for aktiv utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge med i undervisningen.

Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne oppdager det, og barn med dårlig syn er ofte ikke klar over at de burde se bedre. Selv små synsfeil kan skape store problemer for mange.

Følgende kan være tegn på dårlig syn hos barnet ditt:

 • Barnet har vanskelig for å sitte stille/konsentrere seg
 • Barnet unngår nærarbeid som lesing og skriving
 • Barnet lukker eller dekker ofte over det ene øyet
 • Bytter om bokstaver, ord eller hele linjer ved lesing
 • Legger ofte hodet på skrå, eller snur hodet når det skal se på noe
 • Sitter påfallende nær TV-en eller holder objekter veldig nært for å kunne se ordentlig
 • Kniper ofte øynene sammen og myser for å kunne se klart på avstand.
 • Blunker ofte og gnir seg i øynene
 • Har ofte hodepine
 • Har problemer med å lese eller gjøre annet arbeid på nært hold
 • Det ene øyet skjeler, spesielt når barnet er trett

Barn er gode på skjule sine synsproblemer

Ikke alle synsfeil gir åpenbare symptomer. Synsvansker hos barn og unge kan i mange tilfeller være et skjult problem. Istedenfor at synet blir undersøkt og rettet opp, er det oppførselen til eleven som får reaksjoner, og pedagoger, logopeder og psykologer kan bli hentet inn. Ofte lønner det seg å starte med å få sjekket synet dersom ditt barn sliter på skolen. 

Hos Alliance Optikk Tiller har vi Barnepakke som gjelder barn opp til 18 år. Barnepakken går ut på at du enten får 30 % på komplett brille eller at du får solbrille med styrke med på kjøpet. 

Bestill time på tlf.  72 88 00 90, eller ved å scanne denne QR-kode

Et bilde som inneholder mønster, Symmetri
Automatisk generert beskrivelse

Alliance Optikk Tiller 
Ivar Lykkesveg 2
7075 Tiller 

www.tiller.allianceoptikk.noepost: jeanette.viset@allianceoptikk.no
Tlf.: 97 67 05 63

Et bilde som inneholder Menneskeansikt, person, sort og hvit, mikroskop
Automatisk generert beskrivelseEt bilde som inneholder person, Menneskeansikt, smårolling, briller
Automatisk generert beskrivelse