OPPDATERING: BIDRA TIL HUND OG JAKTÅRBOK 2022, NY FRIST

Viser til tidligere nyhetsoppdatering på hjemmesiden vår her, samt påminnelse om innsending av resultater på prøver og utstilling på vår Facebook-side. Det viser seg dessverre at det ved en forglemmelse ikke er nevnt noe i utsendelsen om at resultater på APPORTPRØVER også skal sendes inn, og at disse resultatene også teller med.

OBS: Fristen for å sende inn bidrag er derfor utsatt til søndag 15. januar.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål!

Mvh, Styret