Nordenfjeldske Fuglehundklub

Post sendes til klubbens sekretær:
Morten Peder Raanes
Væretrøa 98
7055 Ranheim
e-post: post@nordenfjeldskefk.no