PRØVEN ER AVLYST pr 8.4.

I Storlidalen i april er det vanligvis mange av denne sorten!

PRØVEN ER AVLYST!

NFK hadde møte i går kveld og vi ser dessverre ingen annen utvei enn å måtte avlyse vinterprøven vår i Storlidalen. De nasjonale og kommunale retningslinjer gjør det dessverre ikke mulig å holde en prøve slik vi ønsker. FKF fraråder også sine medlemsklubber å avholde prøver i april og dette følges av de fleste medlemsklubber!
På bakgrunn av dette har vi besluttet å avlyse prøven. Vi beklager dette.
Tusen takk til alle som har meldt på prøven & dommere som har sagt seg villig til å dømme for oss😊🐾
Det vil bli refundert 100% av påmeldingsavgiften til alle påmeldte deltagere.

Vi har mange gode sponsorer som stiller opp slik at vi kan planlegge og gjennomføre gode arrangementer, så tusen takk til alle dere: Vår Generalsponsor VIGOR & SAGE Norway som stiller opp med dekken og for-premier. Volkswagen Møller Bil Trondheim, MPS Micropaint, SpareBank 1 SMN, Byggmakker, Energitransport AS og YX.

Takk også til Storli Gard som alltid gir oss fint hovedkvarter og innlosjering. Eidsmo Kjøtt As som sikrer dommerne gaver og en god lunsj etter lang dag i fjellet. Non-stop dogwear som stiller med premier til de beste hundene i hver klasse og dommergaver. Takk for samarbeidet !

Vi håper vi ser dere alle på Kongsvold til høsten helga 27.-29.august til vår 100-års jubileumsprøve!😊

PRØVEN ER AVLYST!!

Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Storlidalen 16.-18. april 2021. NFK feirer 100 år i 2021, og vi vil legge oss ekstra i selen for at dette skal bli et flott arrangement .

Pr 7.4: Med bakrunn i nasjonale bestemmelser har FKF på det sterkeste anbefalt at alle prøver fram til 12.4 avlyses. Denne dato er senere utsatt til 14.4. Hva som skjer etter dette er umulig å si nå. Vi i NFK arbeider derfor som om vi får lov til å arrangere prøven vår den 16.-18.4. En avgjørelse om dette kan vi vanskelig vente med til 14.4, 2 dager før prøven, så vi tar sikte på en avklaring senest i løpet av fk. helg.
Vi håper derfor at deltagere og dommere kan leve med denne usikkerheten.

Dersom det ikke kommer andre bestemmelser før 14.4, må vi gjennomføre prøven ut i fra de retningslinjer som gjelder pr dato. Dvs maks 50 deltagere pr dag. Deltagere fra høye smittenivå, dvs idag, Viken Fylke, Oslo og Gran, kan dessverre ikke delta. I praksis står vi da igjen med Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er da noen ledige plasser i UK/AK fredag og søndag, venteliste lørdag. VK har ledige plasser.
Alle påmeldte deltager som kommer fra områder utenfor Trøndelag og Møre og Romsdal vil få tilbakebetalt påmeldingen 100%. Vi vil også utvide fristen for å melde seg av venteliste inntil vi eventuelt har fått publisert partilister slik at disse også får refundert 100%. Blir prøven avlyst, vil vi søke å refundere 100% for alle påmeldte.

Vi ser også på muligheten for å utvide prøven med en dag, mandag den 19.4 da med VK-kval på søndag og finale og UK/AK på mandag. Dette må vi imidlertid få komme tilbake til da dette må avklares med deltagerne som er påmeldt.

Alle må søke å holde seg orientert om myndighetenes pålegg og FKF’s aktuelle veiledere for prøver. Dette finner du her: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/smittevern


Program:

Fredag: UK/AK
Lørdag: UK/AK, VK kvalifisering, 3 partier
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Påmelding kan nå gjøres kun via web på nkk.no sine hjemmesider/min side. Påmeldingsfrist er 31.03.2021. Utvidet frist er 15.4.2021.

Link til terminlisten:
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Merk følgende vedrørende påmeldinger:
VK-billetten er utvidet med 1 år slik at de som kvalifiserte seg i 2018 kan starte i VK fram til 1.5.2021. https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/

NB!! Deltakere må ved påmelding sette en annen dato for oppnådd 1. AK enn en dato i 2018,  slik at dette faller innenfor regelverket for å melde på.  Til eksempel kan deltakeren oppgi dato for 1. AK til 1.1.2019, – og da vil premien gjelde ut 2019, deretter 2020 og 2021 og påmeldingen skulle gå i orden!

Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig

Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må en skriftlig informere arrangøren om dette senest 7-syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent

Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start

Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Spørsmål vedrørende påmeldinger til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo. a-bollin@online.no Tlf. 977 30 903.
eller prøveleder Birger Stene, birgste@online.no /932 05 545

Hovedkvarter og terreng: Prøvens sekretariat er på Storli Gård i Storlidalen. Her er det opprop hver dag kl 0800. Alle partier har start fra gården. Det må påregnes spredning av oppropet på partier. Følg derfor med på partilister som legges ut senere.

Jegermiddag kan ikke arrangeres!!

Parkering på felles parkeringsplass (kontanter/VIPPS til parkering).

Overnatting:
Overnatting kan bookes  både på Storli Gård og Bortistu.

Storli gard
Tel: 72 42 37 14/ 480 52 055

Bortistu Gjestegard
Tel: 915 56 287 

Prøvekomité:
Birger Stene (Prøveleder)
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig)
Linda Skavmo Karlsen

Øvrig informasjon:
Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller kan bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund pga løpetid, sykdom o.l., må veterinær-/legeattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr.
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop.