Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker velkommen til Sølvhundprøven 2021 på Kongsvold .

Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker velkommen til 100-års jubileums- jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) på Kongsvold 27.-29.8 2021. NFK feirer 100 år i 2021, og vi vil legge oss ekstra i selen for at dette skal bli et minnerikt og flott arrangement .

DA ER SØLVHUNDPRØVEN 2021 HISTORIE!
Vi takker deltagere, dommere og arrangør-utvalget samt våre sponsorer og vertskapet på Kongsvold for ei flott helg og ønsker velkommen tilbake neste år. Da arrangerer vi NM Lag/NM sammen med Sølvhunden 1.9-4.9 2022!

Beste UK-hund: ES NO37990/20 Italian Chili, e/f Dan Karlsen Wang, Sarpsborg: 1.UK + 2.UK = 5 poeng
(4 hunder med 1.UK, Chili eneste med premie 2 dager)

Beste AK-Hund: P RRC0168872 Munategi’Ko Joe Louis, e/f Knut Gunnar Sørlie, Frogner: 1.AK = 3 poeng
(3 hunder med 1.AK, Joe Louis helt uten minus).

VI GRATULERER!!

.

Det er utarbeidet veileder og risikovurdering pr 1.8 av FKF for COVID-19 også for høstprøvene.. Følg med selv også på FKF-sidene:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/veileder_010821.pdf

Merk spesielt:
-Du skal ikke delta på prøve hvis du er syk eller har symptomer på COVID-19.
-Du skal ikke delta hvis du kommer fra område/kommune med høyt smittetrykk.

-Hold avstand og vis hensyn!

Vi skal prøve å tilrettelegge best mulig og i henhold til nevnte veileder og nasjonale bestemmelser slik at du som deltager (dommer o.a) skal føle deg trygg på vår prøve. VEL MØTT!


Program:

Fredag: VK-kvalifisering. UK/AK partier.
Lørdag: UK/AK, VK-semifinale
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Påmelding kan nå gjøres kun via web på nkk.no sine hjemmesider/min side. Påmeldingsfrist er 8.8.2021. Utvidet frist er 26.8.2021, men det er begrenset med plass på Kongsvoldterrengene så det anbefales sterkt å melde på innen ordinær frist. I utvidet frist påkommer kr 50 ekstra i avgift.

Link til terminlisten:
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må en skriftlig informere arrangøren om dette senest 7-syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startavgift.

Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start

Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Spørsmål vedrørende påmeldinger til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo. a-bollin@online.no Tlf. 977 30 903.
eller prøveleder Birger Stene, birgste@online.no /932 05 545

Hovedkvarter og terreng: Prøvens sekretariat er på Kongsvold Fjeldstue. Her er det opprop hver dag kl 0800.

Overnatting:
Overnatting kan bookes direkte til Kongsvold Fjeldstue: https://frich.no/kongsvold-fjeldstue

Prøvekomité:
Birger Stene (Prøveleder: birgste@online.no))
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig: a-bollin@online.no)
Linda Skavmo Karlsen

Øvrig informasjon:
Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Det er åpnet for at VK-billetten er utvidet slik at kvalifisering i 2019 gjelder til 1.5.22. Se:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover/456-nkk-utvidet-vk-billett
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest samt saurenhetsattest – kontroller kan bli foretatt.

Prøvereglement: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund pga løpetid, sykdom o.l., må veterinær-/legeattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr.
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK semifinale og finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop.

Hjerkinn Dressurområde

Statskog og Fuglehundklubbenes forbund har inngått leieavtale om dressurområde på Hjerkinn. Området er inngjerdet med flere selvlukkende grinder og skal være åpent hele året. Det er laget driftsinstruks for bruk av området med all nødvendig informasjon. Det vil bli satt opp en informasjonstavle ved den gamle garasjen ved E6 med all nødvendig informasjon samt at det vil ligge på FKFs hjemmeside. Vi håper dette kan være til nytte for alle hunder og hundeeiere som er i området. Det er betaling via vipps der det er muligheter for å kjøpe dagskort eller årskort.
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/fkf-utvalg/10-diverse-artikler/450-hjerkinn-dressurom