PREMIELISTE VED MERÅKER HØST 2005

PRØVENS REF.NR.: 51-05002 
DATO: 20/08-05
 
---------------------------------------------------------------
PREMIE     HUNDENS NAVN/REG.NR. (FORELDRE)             EIER/FØRER
---------------------------------------------------------------
1.UK       IS D-FIGO AV MIESSEVARRI          07779/04 SMEMO, J. OG MORKEN GUNN
           (HAUGAS ARCO/VICKSAS VILLJA) SMEMO, JOSTEIN         
---------------------------------------------------------------
1.UK       ES SØNNANÅSENS EMILY              03311/04 BÅRSETH, JAN TERJE     
           ( / )