Lokalt dommerutvalg 2020
Terje Strickert Samdal (Leder)
Jarle Karlsen
Lars Olav Sagberg
Morten Risstad

Utvalgs medlemmer 2020: