UTVALG 2017:

JAKTPRØVEUTVALG:

Birger Stene (Dommeransvarlig)
Hege Mandal
Odd Ivar Bjørnli
Hilse-Kristin Bech
Heidi Melø (leder)

UTSTILLINGSUTVALG:

Kersti Pedersen (Leder)
Lise Garberg
Nina Kristin Lund
Vagard Petterson Larsen
Rune Tyvold
Bjørnar Pettersen

 

AKTIVITETSUTVALG:

Espen Farkvam (Leder)
Marthe Austvik
Bjørn Arne Jensen
Morten Johansen
Kai Ivan Sterten
Kristian Storli

 

GULLMERKEKOMMITE:

Kjersti Pedersen
Torbjørn Austvik
Rune Tyvold

REVISOR: Lars Olav Sagberg
VARA REVISOR: Dag Kleven

 

VALGKOMITE:

Nina N. Kjelsberg
Marthe Austvik
Stig Pedersen
Linn Knudtzon (vara)

 

LOKALT DOMMERUTVALG:

Jarle Karlsen Leder
Terje Strickert Samdal
Lars Olav Sagberg