Lokalt dommerutvalg 2018:
Terje Strickert Samdal (Leder)
Jarle Karlsen
Lars Olav Sagberg

Utvalgs medlemmer 2018: