Nordenfjeldske Fuglehundklub

Foreningens adresse:
Nordenfjeldske Fuglehund Klub
Postboks 935
7409 Trondheim
 
Post sendes til klubbens sekretær:
Elisabeth Gisvold
Jonsvannsveien 17
7052 Trondheime-post: post@nordenfjeldskefk.no 

Bankkonto: 8601.85.66682