I Storlidalen i april er det vanligvis mange av denne sorten!

Nordenfjeldske Fuglehundklub ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Storlidalen 16.-18. april 2021. NFK feirer 100 år i 2021, og vi vil legge oss ekstra i selen for at dette skal bli et flott arrangement .

Vi er fortsatt inne i en COVID-19 pandemi. Hvilke regler som gjelder i april vet vi ikke nå, men alle må søke å holde seg orientert om myndighetenes pålegg og FKF’s aktuelle veiledere for prøver. https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/jaktprover

Program:
Fredag: UK/AK
Lørdag: UK/AK, VK kvalifisering, 3 partier
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Påmelding kan nå gjøres kun via web på nkk.no sine hjemmesider/min side. Påmeldingsfrist er 31.03.2021. Utvidet frist er 15.4.2021.

Link til terminlisten:
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Merk følgende vedrørende påmeldinger:
VK-billetten er utvidet med 1 år slik at de som kvalifiserte seg i 2018 kan starte i VK fram til 1.5.2021.

Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig

Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må en skriftlig informere arrangøren om dette senest 7-syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent

Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start

Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Spørsmål vedrørende påmeldinger til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo. a-bollin@online.no Tlf. 977 30 903.
eller prøveleder Birger Stene, birgste@online.no /932 05 545

Hovedkvarter og terreng: Prøvens sekretariat er på Storli Gård i Storlidalen. Her er det opprop hver dag kl 0800. Alle partier har start fra gården.

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Storli Gård (480 52 055 / post@storligard.no), også for de som ikke bor på Storli Gård. De som ønsker å delta på jegermiddagen gir melding til Storli Gård om dette innen oppropet er ferdig lørdag morgen.

Parkering på felles parkeringsplass (kontanter/VIPPS til parkering).

Overnatting:
Overnatting kan bookes  både på Storli Gård og Bortistu.

Storli gard
Tel: 72 42 37 14/ 480 52 055

Bortistu Gjestegard
Tel: 915 56 287 

Prøvekomité:
Birger Stene (Prøveleder)
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig)
Linda Skavmo Karlsen

Øvrig informasjon:
Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller kan bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund pga løpetid, sykdom o.l., må veterinær-/legeattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr.
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop.