NFK ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Storlidalen 17.-19. april 2020
NB! Regjeringen har forlenget restriksjonene mht denne type arrangementer til 13.4. Styret i NFK velger derfor å AVLYSE vinterprøven 2020. Tilbakebetalinger til påmeldte deltagere vil bli gjort i tråd med FKF’s retningslinjer (når disse er klare!).
Se info om refusjon: https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/

Program:

Fredag: UK/AK
Lørdag: UK/AK, VK kvalifisering
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding vil nå foregå kun via web på nkk.no sine hjemmesider/min side.
Påmeldingsfrist er 29.03.2020

Link til terminlisten:
https://www.nkk.no/terminliste-prover/category1269.html

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til prøvelederAstrid Tande!
Epost: astridtande@hotmail.com
Tlf. 480 74 606

Hovedkvarter og terreng: Prøvens sekretariat vil befinne seg på Storli Gård i Storlidalen

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Storli Gård (48052055 / post@storligard.no), også for de som ikke bor på Storli Gård. Det er ønskelig at de som ønsker å delta på jegermiddagen gir melding til Storli Gård om dette innen oppropet er ferdig lørdag morgen.

Prøveterrengene ligger i nær tilknytning til Storli Gård og Bortistu. Parkering på felles parkeringsplass (kontanter/VIPPS til parkering).

Opprop alle dager kl 0800 ved Storli Gård.

Overnatting:
Prøveterrengene ligger i nær tilknytning til  både Storli Gård og Bortistu.

Storli gard
Tel: 72 42 37 14


Bortistu Gjestegard
Tel: 915 56 287 

Prøvekomité

Birger Stene (Prøveleder)
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande (Påmeldingsansvarlig)
Åse Bollingmo
Linda Skavmo Karlsen

Øvrig informasjon:

Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop