NFK ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Storlidalen 27-29. april 2018

 

Premieliste: Premieliste NFK vinterprøve 2018

Program:

Fredag: UK/AK
Lørdag: UK/AK, VK kvalifisering
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding vil nå foregå via web på nkk.no sine hjemmesider.

Link til terminlisten:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

 

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har desverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til prøveleder Hilde Kristin Bech!
E-post: hilde.kristin.bech@me.com
Tlf:90836442

Hovedkvarter og terreng:

Prøvens sekretariat vil befinne seg på Storli Gård i Storlidalen

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Storli Gård (48052055 / post@storligard.no), også for de som ikke bor på Storli Gård. Det er ønskelig at de som ønsker å delta på jegermiddagen gir melding til Storli Gård om dette innen oppropet er ferdig lørdag morgen.

Prøveterrengene ligger i nær tilknytning til Storli Gård og Bortistu. Parkering på felles parkeringsplass (husk kontanter til parkering).

Opprop alle dager kl 0800 ved Storli Gård.

Overnatting:
Prøveterrengene ligger i nær tilknytning til  både Storli Gård og Bortistu.

Storli gard
Tel: 72 42 37 14


Bortistu Gjestegard
Tel: 915 56 287 

 

 

Prøvekomité

Birger Stene (Dommeransvarlig)
Hege Mandal
Odd Ivar Bjørnli
Hilde-Kristin Bech (prøveleder)

Øvrig informasjon:

Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

 

Prøvereglement:
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/regler_fu.pdf

Reglement for påmelding til jaktprøve fra FKF:
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler_for_refusjon_avgift_jaktprover.pdf

Antidoping regelverk: http://web2.nkk.no/filestore/Aktivitet/Antidopingregelverk_180214.pdf

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop