NFK ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Storlidalen 28-30. april 2017

 

Premieliste storlidalen

Retting: Vi beklager at Frank Robert Brekkes p. Langlandsmoens Black Magic, som ble tildelt 1.UK på fredag, falt ut av premielisten.

Program og partilister:

Fredag: UK/AK

Lørdag: UK/AK, VK kvalifisering

Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

 

Påmelding/etteranmelding:

Påmeldingsfrist er 3. april. Påmelding gjøres ved innbetaling av startkontingent til konto 8601 85 66682.

Påmeldingen skal inneholde hundens registreringsnummer, hvilken prøvedag(er) man ønsker å starte, Klasse (UK/AK/VK),  telefonnummer til eier samt navn på fører dersom dette ikke er eier.

Ufullstendige påmeldinger vil bli avvist.

Startkontingent er kr 400 i UK/AK, kr 450 i VK.

Etteranmeldte hunder settes inn på ledige plasser eller venteliste løpende fram mot prøvestart etterhvert som innbetalingene registreres på konto.

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Etteranmelding via email uten korresponderende innbetaling av startkontingent aksepteres ikke
  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har desverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til Heidi Melø (he-melo@online.no / 48161947)

 

Hovedkvarter og terreng:

Prøvens hovedkvarter er Storli Gård i Storlidalen (http://www.storligard.no/).

Storli Gård tilbyr full forpleining.

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Storli Gård (48052055 / post@storligard.no), også for de som ikke bor på Storli Gård. Det er ønskelig at de som ønsker å delta på jegermiddagen gir melding til Storli Gård om dette innen oppropet er ferdig lørdag morgen.

Prøveterrengene ligger i nær tilknytning til Storli Gård. Parkering på felles parkeringsplass (husk kontanter til parkering).

Opprop alle dager kl 0800 ved Storli Gård.

 

Prøvekomité

Heidi Melø (prøveleder)
Birger Stene (Dommeransvarlig)
Hege Mandal
Odd Ivar Bjørnli
Hilde-Kristin Bech
Marte Almaas

 

 

Øvrig informasjon:

Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.

Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

 

Prøvereglement:
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/regler_fu.pdf

Reglement for påmelding til jaktprøve fra FKF:
http://www.f-k-f.org/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler_for_refusjon_avgift_jaktprover.pdf

Antidoping regelverk: http://web2.nkk.no/filestore/Aktivitet/Antidopingregelverk_180214.pdf

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det fratrekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop