NM og Sølvhundprøven 2020 på Kongsvold .

NFK ønsker velkommen til NM-Lag og NM Høyfjell og Sølvhundprøve for stående fuglehunder på Kongsvold 3.9 (Lag) og 4.9- 6.9 2020 (NM og UK/AK).

Program:

Torsdag: NM Lag med felling.
Fredag: NM-kvalifisering. UK/AK partier dersom NM ikke er fulltegnet.
Lørdag: UK/AK, NM semifinale
Søndag: UK/AK, NM finale med felling (CACIT og med Sølvhund)
NB! Meld på riktig prøve i terminlista. NM – 51-20028. UK/AK – 51-20031.

Påmelding:
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding foregår nå via web på nkk.no sine hjemmesider.

For deltagelse i NM kreves 1.VK oppnådd i inneværende eller de 2 foregående år. 1.VK må være oppnådd i Norge (regelverket pkt 5.6.2).
(NB! Ingen vanlig VK-konkurranse, Sølvhunden tildeles NM-vinner)

Kongsvoldterrengene har begrensning på 200 startende pr dag. Dersom NM ikke blir fulltegnet med 200 startende på fredag, vil vi kunne sette opp UK/AK-partier også her. Dersom det ikke blir plass til UK/AK fredag vil påmeldte få refundert 100%.
NB! NM-Lag, NM-Høyfjell og UK/AK-prøven er 3 ulike arrangement i terminlista!
Påmeldingsfrist er 16.08.2020 for NM individuelt og UK/AK

Påmelding til NM Lag skjer ved at raseklubber som ønsker å delta melder inn sitt lag på email til: birgste@online.no innen mandag 31.8 kl 1200. Lagene ordner selv med innkvartering og oppgjør for dette. Lagene og dommerne inviteres til felles middag på Kongsvold Fjeldstue onsdag kveld kl 1930. Her vil startrekkefølge for lagene bli trukket. På forhånd må lagene ha satt opp intern startrekkefølge. Spørsmål kan stilles til Birger Stene på mail eller SMS/Mobil: 93205545.

Link til terminlisten:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo  (Epost: a-bollin@online.no, Mobil: 977 30 903)
eller prøveleder Birger Stene (Epost: birgste@online.no,  Mobil: 932 05 545)

Hovedkvarter og terreng, jegermiddag Korona-situasjonen:

Prøvens sekretariat vil  befinne seg på Kongsvold Fjeldstue og her er det opprop alle dager kl 0800.

Kongsvold Fjeldstue har nye drivere og ønsker oss hundefolk hjertelig velkommen. Ny driver er Frich’s Management AS ved Sofie Kvaale.
Enkeltrom koster kr 1510,- pr døgn/person, 1110,- i dobbeltrom (med middag, overnatting, frokost, nistepakke og termos). Booking av rom kan skje til Mobil: 476 70 653 eller email: kongsvold@frich.no. Oppgi at du er deltager for å få spesialprisen nevnt over. Vi oppfordrer til å benytte seg av dette tilbudet slik at vi får god stemning på Kongsvold.

Prøveterrengene er de tradisjonelle Kongsvoldterrengene. Det er reinsjakt i området og vi kan derfor bli pålagt å ikke bruke enkelte terreng, eventuelt bruke andre reserveterreng.

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Kongsvold Fjeldstue (476 70 653) eller ved å skrive seg på liste i resepsjonen på Fjeldstua innen oppropet er ferdig lørdag morgen. 
Vi vil i år arrangere jegermiddag til en rimelig pris på Kroa.  Denne vil være kr 385,- for 3-retters middag med gode porsjoner. Vi oppfordrer alle til å delta og vil forsøke og ordne transportmuligheter. Mere info om dette etterhvert.

Koronasituasjonen vil påvirke arrangementet. FKF har nå utarbeidet en veileder for gjennomføringen i henhold til gjeldende smittevernregler. Denne finner dere på FKF’s nettside og vi ber alle sette seg inn i denne før opprop. Den vil også bli gjennomgått på opprop.
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/2019/veileder.pdf

Birger Stene (Prøveleder)
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig)
Linda Skavmo Karlsen
Kristin Therese Gustafson, medieansvarlig

Øvrig informasjon:

Deltakere i NM må oppgi tidspunkt og sted for oppnådd 1.VK. Deltagere må også selv medbringe apportobjekt.
Det er nå gitt tillatelse til felling i NM-finalen og i NM-Lag-konkurransen. 
Det er krav til gyldig saurenhetsbevis som må medbringes.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester (evt. legeattest fører) være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det trekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop.
  • Deltakelse i VK semi- og VK-finale bekreftes ved å betale startkontingenten med hhv 200/100 senest kl 20 dagen før opprop.

 

Hjerkinn Dressurområde

Statskog og Fuglehundklubbenes forbund har inngått leieavtale om dressurområde på Hjerkinn. Området er inngjerdet med flere selvlukkende grinder og skal være åpent hele året. Det er laget driftsinstruks for bruk av området med all nødvendig informasjon. Det vil bli satt opp en informasjonstavle ved den gamle garasjen ved E6 med all nødvendig informasjon samt at det vil ligge på FKFs hjemmeside. Vi håper dette kan være til nytte for alle hunder og hundeeiere som er i området. Det er betaling via vipps der det er muligheter for å kjøpe dagskort eller årskort.

http://www.fuglehundklubbenesforbund.no,Til info! Informasjonstavle og postkasser med loggbøker vil komme opp i løpet av august.