Sølvhundprøven 2019 helga 30.8-1.9 på Kongsvold Fjeldstue.

NFK ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) i Kongsvold 30.8 – 1.9 2019

Program:

Fredag: UK/AK, VK kvalifisering (begrenset plass i UK/AK)
Lørdag: UK/AK, VK semifinale
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding foregår nå via web på nkk.no sine hjemmesider.
Påmeldingsfrist er 11.8.2019

Link til terminlisten:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo  (Epost: ase.bollingmo@trondheim.kommune.no,            Mobil: 977 30 903)
eller prøveleder Birger Stene (Epost: birgste@online.no,  Mobil: 932 05 545)

Hovedkvarter og terreng, jegermiddag:

Prøvens sekretariat vil befinne seg på Kongsvold Fjeldstue. Her er det opprop alle dager kl 0800.

Prøveterrengene er de tradisjonelle Kongsvoldterrengene. Det er reinsjakt i området og vi kan derfor bli pålagt å ikke bruke enkelte terreng, eventuelt bruke andre reserveterreng.

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Kongsvold Fjeldstue (900 84 802) eller ved å skrive seg på liste i resepsjonen på Fjeldstua innen oppropet er ferdig lørdag morgen. 
Vi vil i år prøve å arrangere jegermiddag på Kroa til en rimelig pris. Vi oppfordrer alle til å delta og vil forsøke og ordne transportmuligheter. Mere info om dette etterhvert.

Prøvekomité

Birger Stene (Prøveleder)
Hege Mandal
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig).

Øvrig informasjon:

Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Det er krav til gyldig saurenhetsbevis som må medbringes.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester (evt. legeattest fører) være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det trekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop.
  • Deltakelse i VK finale bekreftes ved å betale startkontingenten senest kl 20 dagen før opprop