NM og Sølvhundprøven 2020 på Kongsvold .

NFK ønsker velkommen til NM-Lag og NM Høyfjell og Sølvhundprøve for stående fuglehunder på Kongsvold 3.9 (Lag) og 4.9- 6.9 2020 (NM og UK/AK).

Program:

Torsdag: NM Lag
Fredag: NM-kvalifisering
Lørdag: UK/AK, NM semifinale
Søndag: UK/AK, NM finale (CACIT og med Sølvhund)

Påmelding (Åpent fra 6.5):
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding foregår nå via web på nkk.no sine hjemmesider.
Påmeldingsfrist er 16.08.2020

Påmelding til NM Lag skjer ved at raseklubber som ønsker å delta melder inn sitt lag på email til: birgste@online.no innen mandag 31.8 kl 1200. Spørsmål kan stilles til Birger Stene på mail eller SMS/Mobil: 93205545.

Link til terminlisten:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo  (Epost: a-bollin@online.no, Mobil: 977 30 903)
eller prøveleder Birger Stene (Epost: birgste@online.no,  Mobil: 932 05 545)

Hovedkvarter og terreng, jegermiddag Korona-situasjonen:

Prøvens sekretariat vil sannsynligvis befinne seg på Kongsvold Fjeldstue. Pga nye drivere her, er dette ikke endelig fastlagt, så dette vil bli oppdatert hvis endring. Det opprop alle dager kl 0800.

Prøveterrengene er de tradisjonelle Kongsvoldterrengene. Det er reinsjakt i området og vi kan derfor bli pålagt å ikke bruke enkelte terreng, eventuelt bruke andre reserveterreng.

Med forbehold, se nedenfor: Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Kongsvold Fjeldstue (900 84 802) eller ved å skrive seg på liste i resepsjonen på Fjeldstua innen oppropet er ferdig lørdag morgen. 
Vi vil i år prøve å arrangere jegermiddag på Kroa til en rimelig pris. Vi oppfordrer alle til å delta og vil forsøke og ordne transportmuligheter. Mere info om dette etterhvert.

Koronasituasjonen vil sannsynligvis påvirke arrangementet også i september. Vi regner med at FKF vil utarbeide retningslinjer for gjennomføringen i henhold til gjeldende smittevernregler. Disse vil vi legge ut her etterhvert som det blir klart, så alle bes om å følge med på oppdateringer.

Prøvekomité

Birger Stene (Prøveleder)
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig)
Linda Skavmo Karlsen

Øvrig informasjon:

Deltakere i NM må oppgi tidspunkt og sted for oppnådd 1.VK. Deltagere må også selv medbringe apportobjekt.
Det er foreløpig uklart om det blir gitt tillatelse til felling i NM-finalen. 
Det er krav til gyldig saurenhetsbevis som må medbringes.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester (evt. legeattest fører) være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det trekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop.
  • Deltakelse i VK semi- og VK-finale bekreftes ved å betale startkontingenten med hhv 200/100 senest kl 20 dagen før opprop.