Sølvhundprøven 2019 helga 30.8-1.9 på Kongsvold Fjeldstue.

Se nederst på denne siden om app’n «Ferdast» alle må laste ned!

Partilister pr 31.08.19 kl 1830
Disse er foreløpige og det må regnes med endringer!

NFK ønsker velkommen til jaktprøve for stående fuglehunder (CACIT) på Kongsvold 30.8 – 1.9 2019

Program:

Fredag: UK/AK, VK kvalifisering (begrenset plass i UK/AK)
Lørdag: UK/AK, VK semifinale
Søndag: UK/AK, VK finale (CACIT)

Påmelding:
Det er vedtatt nye påmeldingrutiner for oss som deltar på jaktprøver og påmelding foregår nå via web på nkk.no sine hjemmesider.
Påmeldingsfrist er 11.8.2019
NB! Utvidet frist på Web er nå 29.8.

Link til terminlisten:
http://web2.nkk.no/no/konfigurasjonsmappe_forside_og_rammeverk/forside/snarveier/terminlister/prover/

Merk følgende vedrørende påmeldinger:

  • Deltakere som ikke stiller til start oppfordres til å informere arrangøren om dette så raskt som mulig
  • Har deltaker kommet på venteliste og ikke ønsker å beholde sin plass, må hun skriftlig informere arrangøren om dette senest syv dager før prøvestart for å få refundert sin totale startkontingent (kontonummer må oppgis)
  • Deltakere som krever refusjon av påmeldingsavgift for løpske tisper må fylle ut FKFs egenerklæringsskjema og sende dette til arrangøren før prøvens start
  • Prøvekomitéen har dessverre ikke kapasitet til å imøtekomme ønsker fra deltagere om å gå på bestemte partier eller terreng

Øvrige spørsmål vedrørende påmeldinger rettes til påmeldingsansvarlig Åse Bollingmo  (Epost: ase.bollingmo@trondheim.kommune.no,            Mobil: 977 30 903)
eller prøveleder Birger Stene (Epost: birgste@online.no,  Mobil: 932 05 545)

Hovedkvarter og terreng, jegermiddag:

Prøvens sekretariat vil befinne seg på Kongsvold Fjeldstue. Her er det opprop alle dager kl 0800.

Prøveterrengene er de tradisjonelle Kongsvoldterrengene. Det er reinsjakt i området og vi kan derfor bli pålagt å ikke bruke enkelte terreng, eventuelt bruke andre reserveterreng.

Påmelding til jegermiddag lørdag kveld gjøres ved henvendelse direkte til Kongsvold Fjeldstue (900 84 802) eller ved å skrive seg på liste i resepsjonen på Fjeldstua innen oppropet er ferdig lørdag morgen. 
Vi vil i år prøve å arrangere jegermiddag på Kroa til en rimelig pris. Vi oppfordrer alle til å delta og vil forsøke og ordne transportmuligheter. Mere info om dette etterhvert.

Prøvekomité

Birger Stene (Prøveleder)
Hege Mandal
Odd Ivar Bjørnli
Astrid Tande
Åse Bollingmo (Påmeldingsansvarlig).

Øvrig informasjon:

Deltakere i VK må selv medbringe apportobjekt.
Det er krav til gyldig saurenhetsbevis som må medbringes.
Ta med registreringsbevis og gyldig vaksinasjonsattest – kontroller vil bli foretatt.

Prøvereglement:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Regler%20for%20fulgehundprver%202014.pdf

Egenerklæring løpetid:
https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/images/stories/dokumenter/Jaktprover/Egenerklring%20lpetid.doc

Merk følgende:

  • Det å stille til start forutsetter at man er kjent med de til enhver tid gjeldende regler vedrørende start ved fuglehundprøver.
  • Ved eventuell overtegning må deltakere som ønsker å trekke seg fra venteliste gjøre dette ved skriftlig underretning innen 7 dager før prøven starter for å være berettiget til full refusjon av startkontingent. Utover dette trekkes 25 % adm.gebyr.
  • For refusjon av startkontingent ved trekking av hund må veterinærattester (evt. legeattest fører) være sekretariatet i hende senest kl 20 dagen før opprop. Det trekkes da 25 % adm.gebyr
  • Skifte av fører meldes til sekretariatet senest kl 20 dagen før opprop.
  • Deltakelse i VK semi- og VK-finale bekreftes ved å betale startkontingenten med hhv 200/100 senest kl 20 dagen før opprop.

Til arrangørene på Kongsvold høsten 2019

I den prosedyrebeskrivelse dere tidligere har mottatt, har vi informert om det nye kravet fra Dovrefjell Nasjonalpark, – nemlig at deltakere og dommere på jaktprøver på Kongsvold i høst skal på forhånd legge inn app’en «Ferdast» på sin mobiltelefon.

FKF har utarbeidet en prosedyre for å laste ned denne App’en, og den følger vedlagt.

FKF ber om at arrangørene formidler denne prosedyren til ALLE sine dommere snarest, slik at de får lagt inn App’en før de møter opp på jaktprøven.  Prøveleder forsikrer seg om – på dommermøte – at alle dommere har lastet ned App’en på sin mobil.

Videre ber vi om at prosedyren legges ut på arrangørens hjemmeside, med oppfordring til deltakere på prøve på Kongsvold høsten 2019 laster ned App’en på sin mobil (de som har mobil som aksepterer dette). 

App’en ble første gang prøvd under Autorisasjonsprøven/Kongsvold1 i år.

Men vennlig hilsen
Fuglehundklubbenes Forbund
Ellen B. Dobloug