«Nappes Minnepremie«

Marte AlmaasArrangementer, Historie, Informasjon

Vinterprøven tildeler Nappes Minnepremie til beste AK hund. Kriteriene for denne vandrepremien er at hunden må tilhøre klassen på prøvens første dag og det må oppnås minimum 2.pr AK Beste hund avgjøres ved summering av premiegrader gjennom prøven. Denne kan vinnes til odel og eie etter 3.gangs tildeling til person som selv fører hund i eget eie og hvor en … Read More