Lauritz Thaulow er død

Morten RisstadHistorie

Lauritz Thaulow (Lollo) – en av våre markante medlemmer – døde 1. april 2016. Lollos mest aktive periode i klubben var på 60-tallet, og han var formann i klubben i årene 1968 -1969. Han var en hedersmann som var satt stor pris på i klubbmiljøet. I 1984 ble Lollo utnevnt til æresmedlem i NFK. Når det gjelder hunder var engelsksetteren … Read More