Medlemsmøte 18/11-2014

Marte AlmaasArrangementer, Medlemsmøte

Årets siste medlemsmøte Sandmoen 18/11-14 kl 19.00 Tema: Fremtidens fuglehunder..med eller uten garmin astro… Dette er et tema mange har meninger om og fint å «lufte» i jakthundmiljøet.. Kvelden avsluttes med en minitrailer fra sølvhundfinaler fra gamle dager og fremover.. Det blir hyggelig samvær og utlodning samt litt info fra styret. Håper så mange som mulig vil sette av kvelden … Read More

Medlemsmøte 14/10

Marte AlmaasMedlemsmøte

  Vi hadde et lærerikt foredrag av vår egen Steinar Lund om apportprøve. Med innføring i prøveformen og gode treningtips skal man heretter ikke se bort i fra at NFK’ere blir å finne på premielistene her også:) Etter den obligatoriske «hoinnpraten» og utlodningen ble det vist film fra sølvhund finalen 2014. Vi takker for oppmøtet og håper mange medlemmer kommer … Read More

Medlemsmøte 14.10

Marte AlmaasMedlemsmøte

Det blir medlemsmøte den 14.10 på Sandmoen kro kl 19.30 Foredragsholder blir «vår egen» Steinar Lund , han skal forklare oss litt om apportprøver, denne prøveformen begynner å bli veldig populær og mange medlemmer har etterspurt info om dette. Steinar vil dele av sin kunnskap og gi oss litt treningstips og sette oss inn i hva apportprøver går ut på. … Read More