INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Geir AakvikArrangementer, Medlemsmøte

Tirsdag 23/2- 2016 Kl. 19.00 i Granåsen ved hoppbakken. (Sparebank 1 hytte) Saksliste: 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent + 2 underskrivere 3. Godkjenning av innkalling 4. Godkjenning av saksliste 5. Styrets beretning 2015 6. Regnskap pr. 31.12.2015 med revisjonsberetning Budsjett 2016 7. Fastsettelse av kontingent Styret foreslår økning som følger: Hovedmedlem fra 320 til 330 kr, Husstandsmedlem … Read More

Trivelig medlemsmøte

Geir AakvikArrangementer, Medlemsmøte

Da var årets første medlemsmøte gjennomført..i flott lokalet i Granåsen.. Vår foredragsholder Erlend Nilsen fra NINA hadde et meget interresant og informativt foredrag. Godt oppmøte og bra loddsalg..

Generalforsamling 2016

Geir AakvikArrangementer, Medlemsmøte

Det vil bli avholdt generalforsamling NFK tirsdag 23/2-16 kl 19.00 Sted publiseres senere.. Forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 26/1-16. Innkalling blir lagt ut senest 3 uker før møtedato. Styret